Mostar Matbaa hotel logo

Sürekli form basımı işletme ve firmaların operasyon süreçleri sırasında sürekli ihtiyaç duydukları evraklardan oluşuyor. Tahsilat makbuzu, sipariş formu veya tesellüm fişleri gibi farklı evraklardan oluşan sürekli formlar, kendinden karbonlu ve birinci sınıf kağıt hamura basılıyor. Baskısı yapılan sürekli formlarda tercih edilen ciltleme modeli firma ve kurum ihtiyacına göre belirlenebilir. Klasik olarak üstten veya alt bölgeden uygulanan tutkallı ciltler veya talebe göre koçanlı cilt denilen ve tel dikişli olan ciltleme yapılabilir. Koçanlı cilt sürekli formların diğerlerinden farkı, yazıcılara uygun olmayıp, sadece el formu olarak kullanılmasıdır.

Sürekli Form Hakkında Bilgiler

Sürekli form basımında firma amblem ve logosuna yer verilerek, kurumsal kimliğin korunması sağlanıyor. Tek tip renk veya birden fazla renk kullanılarak basımı yapılabilen sürekli form ürünleri, kurum ve firmanın taleplerine uygun şekilde özelleştirilebilir. Her işletme tarafından sürekli veya rutin olarak ihtiyaç duyulan evrakların sürekli form baskı ile çözüme kavuşturulması pratik bir çözümü ifade ediyor. Düzenlenen formların bilgisayar ortamında kaydı tutulup çizgili yazıcı yardımıyla kolayca çıktısının alınabilmesi müşterilere evrak sunma veya muhasebe kayıtlarında ihtiyaç duyulan evrakın arşivlenmesini sağlıyor.

Sürekli formlar arasında tahsilat, fatura veya irsaliye gibi ön plana çıkan formlara ek olarak sektöre göre farklılık gösteren form türleri de yer alıyor. Özellikle hastane ve klinik gibi sağlık sektörü tarafından rutin bir şekilde kullanılan hasta kabul evrakı sürekli form ürünü olarak kabul edilebilir. Bu tür formlar da düzenlenerek, hasta kabul süreçleri daha kolay ve pratik hale gelebilir. Ayrıca anket sektöründeki firmaların sürekli bir şekilde ihtiyaç duydukları anket formlarını da ilgili ürün sınıfı içerisinde sayabiliriz.

Sürekli Form Basımı Dikkat Edilecekler

İhtiyaç duyulan sürekli form özelliklerine ve yapısına göre ön plana alınması gereken hususlar değişiklik arz edebilir. Ancak her sürekli form baskımın ortak birtakım noktalarından bahsedilmesi mümkündür. Özellikle bu tip sürekli ve rutin bir şekilde kullanılan; nihai müşteriye, tedarikçilere veya ara işletmelere verilen formların kurumsal kimliği yansıtması gerekiyor. Bu nedenle formların uygun noktalarına ve yerlerine konumlandırılmak üzere logo, amblem, iletişim bilgileri ve formun niteliğine göre vergi kayıt numaralarının işlenilmesi önem ifade ediyor.

Diğer bir konu ise sürekli formların kalitesidir. Bu bakımdan baskı niteliği kadar kullanılan malzemenin özelliklerine de dikkat edilmesi gerekiyor. Sürekli form ihtiyacının birinci sınıf hamur kağıt kullanılarak karşılanmasının sebebi ilgili formların arşivlenmesi ve arşiv süreci boyunca zarar görmeden muhafazasının sağlanmasıdır. Bu noktada hassas hareket eden matbaamız arzu edilen sürekli form tedarikini sağlayan, formların kurumsal kimliği yansıtması açısından gerekli grafiker desteğini sunan hizmet yapısı ile yanınızda!

matbaa Sürekli Form Basımı