Mostar Matbaa hotel logo

İrsaliyeli fatura, hem sevk hem de fatura düzenleme konusunda zaman kaybı yaşamak istemeyen firmalar tarafından düzenlenen belgedir. Fatura ve sevk irsaliye belgelerini karşılayan resmi ve değerli evrak niteliğine sahip evrakın basımı, yetkili matbaalar tarafından yerine getiriliyor. Numara sırasına göre kendinden karbonlu kağıtlara titizlikle basımı yapılan irsaliyeli fatura, ciltli yapısı ile elle doldurulmaya uygun bir şekilde kullanıma sunuluyor. Ayrıca tutkallı basım ile yazıcıdan çıkmaya uygun forma sahip şekilde de basımı gerçekleşiyor. Lazer yazıcı yardımıyla irsaliyeli fatura düzenleyecek kurumlara uygun baskı tekniklerine sahip matbaamız tarafından uygun baskı çözümleri sunuluyor.

İrsaliyeli Fatura Baskı Hakkında Detaylar

Resmi evrak niteliğindeki belgelerin basımı öncesinde izlenen prosedür matbaamız tarafından da izleniyor. Bu bakımdan şahıs veya diğer işletme modelleri için gereken evrakların teslimi sonrası irsaliyeli fatura basımı aşamasına geçiliyor. Bu sürecin prosedürlere uygun işletilmesinin firmaların güvenliğinin sağlanması için gerekli olduğunun asla unutulmaması gerekiyor. Baskı sırasında tercih edilen malzeme ve ciltleme yöntemi firma taleplerine, ihtiyacına ve kurumun yapısına göre belirleniyor. Birinci sınıf hamur kağıtların yanı sıra, gramaj açısından daha yoğun kağıtlar veya değişik kağıt modelleri ile baskı çalışmasına imza atılıyor.

İrsaliyeli fatura basımı ciltleme sürecini belirleyen etken ise formun kullanımıyla ilgili tercihtir. Elle doldurulacak evrak için deftere benzer, tutkallı ciltleme yöntemi tercih ediliyor. Böylece irsaliyenin düzenlenmesi ve örneklerinin alınması çok daha kolay hale geliyor. Yazıcı modeline göre ciltleme yöntemi ve kullanılan kağıt modelinde de değişikliklere gidilebilir. Böylece kurumun irsaliyeli fatura kesme ve düzenleme fonksiyonuna uyum sağlayıcı en iyi çözüm sunulmuş oluyor.

İrsaliye Fatura ve Kurumsal Kimlik

Fatura ve sevk gibi resmi nitelikli evrakların güvenilir olmasını sağlayan önemli detaylardan biri de kuruma ait logo ve ambleme sahip olmasıdır. İlgili kurumun marka imajına pozitif katkı sunacak tasarıma sahip irsaliyeli fatura ve benzeri belgelerde şu bilgilere yer verilmesi gerekiyor: iletişim bilgileri, resmi olarak yer alması gereken bilgiler, markanın logosu ve amblemi. İrsaliyeli fatura belge tasarımında firmanın sunduğu tasarıma bağlı kalınarak baskı çalışmasına imza atılıyor. Ancak mevcut tasarımın değişmesini talep eden veya henüz tasarıma sahip olmayan kurumlar için grafiker ekibimiz tarafından nitelikli bir tasarım çözümü sunulabilir.

matbaa İrsaliyeli Fatura Basımı